สิ่งอันตราย ถ้าหากว่าภายในอุตสาหกรรม ไม่มี “การกรองอาศ”

air filter

ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการควบคุมควงามชื้นให้ได้มีมาตรฐานเสมอ เนื่องด้วยจากหลากหลายปัจจัยทำให้มีการใช้ติดตั้งเครื่องคงบคุมความชื้นภายในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  แต่นอกจากภายในอุตสาหกรรมจะมีการควบคุมความชื้นแล้ว อุตสาหกรรมนั้นจะมีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศ  ไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเครื่องกรองอากาศนั้นมีความสำคัญอย่างมากภายในอุตสาหกรรม แต่ว่าในบทความนี้เราจะมาลองดูมุมกลับกันนะครับว่าถ้าหากว่าไม่มีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ฝุ่นเข้าเครื่องจักรได้ง่าย

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ การเข้ามาของฝุ่น เนื่องจากว่าถ้าหากว่าไม่มีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศ และ ไม่มีการติดตั้ง air filter นั้นจะทำให้ฝุ่นนั้นสามารถที่จะเข้ามาภายในอุตสาหกรรมได้ และ ถ้าหากว่าฝุ่นนั้นมีมากเกินไปนั้นอาจจะทำให้เครื่องจักรนั้นเกิดความเสียหายได้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการติดตั้งเครื่องกรองอากาศไว้นั้นจะช่วยให้สามารถป้องกันฝในได้ดีอย่างมากเลยนะครับ

สุขภาพของพนักงาน

สุขภาพของพนักงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้ฝุ่นเข้ามาได้ง่ายนั้น ฝุ่นนั้นอาจจะเข้าได้จาก การหายใจได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าหากว่าปล่อวไว้นั้นอาจจะทำให้เกิดสุขภาพที่แย่ลง อย่างมากเลยนะครับ ดังนั้น ความปลอดภัยของอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  ซึ่งหากว่ามีการติดตั้งไว้นั้นจะทำให้สุขภาพของพนักงานลดลงอย่างมาก และ อาจจะทำให้สุขภาพของพนักงานนั้นแย่ลงได้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการติดตั้งเครืองปรับอากาศนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากภายในอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน

คุณภาพของสินค้านั้น ๆ

อุตสาหกรรมนั้นนอกจากความชื้นนั้นจะมีผลแล้ว ยังมีในเรื่องของฝุ่นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นมีฝุ่นมากเกินไปนั้นจะทำให้สินค้านั้นไม่มีคุณภาพได้ด้วยเช่นกัน และ บางครั้งนั้นถ้าหากว่าปล่อยหฝุ่นนั้นเข้าไป นั้นจะทำให้สินค้านั้นมีคุณภาพที่ต่ำลง และ อาจจะทำให้สินค้านั้นคุณภาพลดลงอย่างมากด้วยเช่นกัน   ซึ่งบางทีนั้นอาจจะสร้างปัญหาที่ให้ญมากอย่างมากด้วยนะครับ สำหรับฝุ่น

มาตรฐานความสะอาด

อุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นจะมีการตรวจคุณภาพในเรื่องของความสะอาดด้วยเช่นกัน  ซึ่งแต่ละปีนั้นจะมีการตรวจในเรื่องของคุณภาพของความสะอาดด้วยเช่นกัน โดยคุณภาพของความสะอาดนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีคุณภาพในเรื่องของความสะอาดนั้นอาจจะทำให้อุตสาหกรรมนั้นไม่มีมาตรฐานในเรื่องของความสะอาด

ความเสียหายการระบายอากาศ

หากว่าไม่มีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศสำหรับอุตสาหกรรมแล้ว อาจจะทำให้การระบายอากาศนั้นเกิดความเสียหายได้ด้วยนะครับ  ยกตัวอย่างเช่นการระบายอากาศนั้นอาจจะทำให้ ฝุ่นนั้นเข้าไปตันที่ท่อระบายอากาศ และ ทำให้สินค้านั้นเกิดคุณภาพที่น้อยลงได้ และ อาจจะทำให้ เกิดความเสียหายต่อระบบระบายอากาศได้ด้วยนะครับ ดังนั้นการระบายอากาศนั้นมีความเสียหายเนื่องจากมีฝุ่นมากเกินไป

ดังนั้นจะเห็นว่าการติดตั้งเครื่องกรองอากาศ หรือ air filter นั้นมีความสำคัญอย่างมากภายในอุตสาหกรรมนะครับ เพราะว่าจะช่วยในหลากหลายเรื่องอย่างมาก  ดังนั้นจะเห็นว่าการติดตั้งเครื่องกรองอากาศ และ air filter นั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ ทั้งในเรื่องของความสะอาด และ เรื่องของคุณภาพนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  ที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกัน