ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจเช่าโกดังให้เช่าสมุทรสาคร

โกดังให้เช่าสมุทรสาคร

การเช่าโรงงาน คลังสินค้า หรือโกดังให้เช่าสมุทรสาคร กลายเป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ของนักธุรกิจและผู้ประกอบการในปัจจุบัน เนื่องจากการตัดสินใจสถานที่เหล่านี้ ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ความคล่องตัว ความประหยัด และความสะดวกสบาย และขั้นตอนสำคัญของการเช่าโรงงานไปจนถึงโกดัง ก็คือ “การทำสัญญา” ซึ่งในวันนี้เราจะมาอธิบายในส่วนของข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจจรดปลายปากกาลงในสัญญาเช่า ให้คุณได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติม โดยจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามพร้อม ๆ กันเลย 

ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโกดังให้เช่าสมุทรสาคร 

1. อ่านสัญญาเช่าอย่างละเอียดทุกตัวอักษร 

ก่อนเซ็นสัญญาใด ๆ ก็ตาม คุณจะต้องอ่านรายละเอียดสัญญาให้ครบทุกตัวอักษรและครบทุกหน้า โดยเฉพาะในเรื่องเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาเช่า กำหนดการจ่ายค่าเช่า หรืออื่น ๆ ตามที่ตกลง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากที่สุด 

2. ภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการเช่าโรงงาน คลังสินค้า หรือโกดังให้เช่าสมุทรสาคร ซึ่งตามปกติแล้วผู้เช่าจะต้องทำการหัก ณ ที่จ่าย 5% ของค่าเช่า นอกจากนี้ยังรวมถึงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย 

3. ประกันภัยอาคารโรงงาน คลังสินค้า หรือโกดัง 

การประกันภัยในอาคารโครงงาน คลังสินค้า หรือโกดัง ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยในส่วนของอาคาร และการประกันภัยสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าต่าง ๆ ของผู้เช่า ซึ่งในสัญญาเช่าควรระบุให้ชัดเจนว่าหน้าที่ในการทำประกันภัยทั้ง 2 ส่วน ใครจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4. ติดอากรแสตมป์ในสัญญาเช่า 

การติดอากรแสตมป์ในสัญญาเช่าอาคารโรงงาน คลังสินค้า หรือโกดัง เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน แถมยังเป็นสิ่งที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าหลายคนมักจะละเลยในส่วนนี้ เนื่องจากหากสัญญาไม่ได้ติดอากรแสตมป์จะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางคดีไม่ได้ ดังนั้นในสัญญาเช่าควรระบุให้ชัดเจนว่า ฝ่ายใดจะเป็นผู้เสียค่าอากรแสตมป์ โดยมีอัตราอยู่ที่ 1 บาท ต่อ 1,000 บาทของค่าเช่า ตลอดอายุสัญญาเช่า และต้องดำเนินการติดอากรแสตมป์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ทำสัญญาเช่า เพื่อป้องกันการเสียค่าปรับหากติดอากรแสตมป์ล่าช้า 

ขอย้ำอีกครั้งว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญาเช่าโรงงาน คลังสินค้า หรือโกดังให้เช่าสมุทรสาคร ในฐานะผู้เช่าคุณควรตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดในสัญญาให้ครบทุกตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการเช่า ราคาค่าเช่า จำนวนเงินค่ามัดจำ รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ยอมเสียเวลาสักนิดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย ดีกว่าจะต้องมารับมือกับปัญหาที่อาจจะตามมาในอนาคต และไม่รู้ว่าปัญหานั้น ๆ จะสร้างความวายป่วงให้กับธุรกิจของคุณได้มากน้อยแค่ไหน ที่สำคัญหากเกิดความสงสัยในเงื่อนไข แนะนำให้ถามผู้ให้เช่าทันที อย่าปล่อยไว้เด็ดขาด